CAREL

 

CAREL CAREL uvijek razvija i promiče razvijene upravljačke sustave, predlažući inovativna rješenja u sektoru HVAC / R. Ovo su naša "rješenja visoke učinkovitosti", jasan odgovor na zaštitu okoliša kroz optimizirane i integrirane upravljačke sustave koji mogu donijeti značajne uštede energije i time smanjiti utjecaj na okoliš.