Zaštita okoliša i društveno odgovorno poslovanje

Zaštita okoliša
 

Naši poslovi oko zaštite okoliša odnose se na pridržavanje zakonom propisanih normi u zaštiti prirode i okoliša.  Sustavno gospodarimo neopasnim i opasnim otpadom, recikliramo otpadne sirovine na zakonom propisan način,  kontroliramo emisije plinova na sistemima koji su punjeni opasnim plinovima u vodu, zrak i tlo, Pratimo uporabu izvora mogućeg onečišćenja, sprečavamo nastajanja onečišćenja, ali planiramo adekvatne reakcije u slučaju izvanrednih situacija. 

Osposobljavamo svoje djelatnike da tehnička sredstva koriste na maksimalno siguran način za sebe i svoju okolinu uključujući i sve sisteme zaštite okoliša. Naš posao je usko vezan uz distribuciju opasnih plinova rashladnih sistema, pri čemu poštujemo najstrože norma pri radu, distribuciji i na kraju odlaganju i skladištenju opasnih plinova. Uz redovite kontrole nadležnih institucija.

RO TERMO tim.