Kotao za grijanje na drva

 

Rastuća svijest o očuvanju okoliša vodi k sve većoj potražnji za uporabom obnovljivih izvora energije. 
Drvo, koje je prirodno gorivo, sagorijeva s vrlo malim udjelom CO2 i kod stalno rastućih troškova goriva nudi se kao zanimljiva alternativa drugim fosilnim gorivima.

Viessmann Vitoligno 100-S je kotao za grijanje na drva postupkom pirolize s nazivnim toplinskim učinom od 25 do 40 kW posebno povoljne cijene. Njegova velika komora za punjenje drvima garantira dugotrajno sagorijevanje i duge intervale nadopunjavanja. S prednje strane kroz velika vrata za nadopunjavanje Vitoligno 100-S jednostavno se nadopuni drvima.

U ložištu se drvo putem oduzimanja kisika ražari. Nastali drvni plinovi se pomoću usisnog ventilatora uvlače u komoru za izgaranje od silicij karbida i tamo se dodavanjem sekundarnog zraka čisto spaljuju na visokoj temepraturi.