O projektu

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke RO-TERMO d.o.o.

 

Projekt „Proširenje usluge i automatizacija procesa uvođenjem naprednih rješenja u društvu RO-TERMO d.o.o.“ koji provodi poduzeće RO-TERMO d.o.o. za trgovinu i usluge sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „E-impuls“.

Projektom se nastoji podići konkurentnost tvrtke kroz proširenje usluge i automatizaciju procesa uvođenjem naprednih rješenja. Ulaganje se odnosi na nabavu softvera-poslovne aplikacije kojom će se riješiti problem nekonkurentnosti,  te nabavku opreme. Nabavkom nove opreme i uvođenjem novih rješenja poduzeće će proširiti opseg usluga koje pruža u segmentima punjenja autoklima i dijagnostike te na taj način odgovoriti na sve tržišne zahtjeve.

Projekt je podijeljen u sljedeće elemente:

  • Element 1 – Nabava softvera-poslovne aplikacije
  • Element 2 – Nabava opreme
  • Element 3 – Edukacija zaposlenika
  • Element V – Promidžba i vidljivost
  • Element PM – Upravljanje projektom i administracija

Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga s bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti društva RO-TERMO d.o.o. kroz proširenje usluge i automatizaciju procesa.

Ukupna vrijednost projekta je 573.367,50 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 293.564,16  HRK.

 

Više informacija:
+385 1 62 67 731
romana.belcevic@ro-termo.hr            

www.strukturnifondovi.com
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779