Uspješno smo proveli EU projekt

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke RO-TERMO d.o.o.

 

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „PROŠIRENJE USLUGE I AUTOMATIZACIJA PROCESA UVOĐENJEM NAPREDNIH RJEŠENJA U DRUŠTVO RO-TERMO d.o.o."


Pet mjeseci nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka RO-TERMO d.o.o. za trgovinu i usluge je u veljači 2018. godine uspješno završila projekt „Proširenje usluge i automatizacija procesa uvođenjem rješenja u društvo RO-TERMO d.o.o.''. Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ''Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'', tvrtka RO-TERMO d.o.o. za trgovinu i usluge  uspješno provela investiciju ulaganja u softver, nabavke nove opreme i educiranja zaposlenika čime je postigla zadane ciljeve.

Izradom softvera-poslovne aplikacije za obradu radnih naloga tvrtka je modernizirala poslovanje, smanjila pogreške u radu na terenu te ubrzala vrijeme obrade radnih naloga što je dovelo do povećanja produktivnosti.

Kupnja uređaja za punjenje klime te ispitne stanice pridonijela je razvoju konkurentnosti poduzeća. Nabava je osigurala proširenje poslovanja tvrtke pružanjem novih usluga i jačanjem pozicija na tržištu.

U okviru promidžbe i vidljivosti objavljena su dva članka o projektim aktivnostima na internet stranici tvrtke.

Savjetodavnu uslugu upravljanja projektom provela je tvrtka Speculum d.o.o. Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima očekuje se maksimalni iznos odobrenih sredstava s odobrenjem završnog izvještaja.

Uspješnom provedbom projektih aktivnosti Korisnik RO-TERMO d.o.o. za usluge ostvario je specifični cilj projekta: Povećanje konkurentnosti društva RO-TERMO d.o.o. kroz proširenje usluga i automatizaciju čime je doprinio i ostvarenju općeg cilja.

Provedeni projekt će i doprinijeti ostvarenju zadanih pokazatelja što će rezultirati očuvanjem postojećih te otvaranjem novih radnih mjesta te ostvarenju povećanog prihoda od prodaje.

I nakon provedbe projekta Korisnik RO-TERMO d.o.o. namjerava koristiti nabavljenu materijalnu i nematerijalnu opremu za rast poslovanja i stvaranje temelja za daljnja ulaganja te dodatni porast zapošljavanja.


Nositelj projekta:
RO-TERMO d.o.o. za trgovinu i usluge

Ukupna vrijednost projekta:
573.367,50 kn

EU udio u financiranju projekta:
293.564,16 kn

Razdoblje provedbe:
11.09.2017. – 11.02.2018.

Kontakt osoba:  
Romana Belčević
tel. +385 1 62 67 731
e-mail: romana.belcevic@ro-termo.hr

 

 

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr