Rješenja grijanja za vaš dom
 

Kondenzacijski kotlovi

Daikin klimatizacijski plinski kotlovi se razlikuju od bilo kojih na tržištu. Zahvaljujući dvostrukoj kondenzaciji, topli dimni plin zagrijava vodu za grijanje i potrošnu toplu vodu. Rezultat je maksimalan komfor, učinkovitost i niski pogonski troškovi.

 

PREDNOSTI

 
 • NISKI TROŠKOVI
  Naš novi dvostruki izmjenjivač topline koristi kondenzaciju za povrat maksimalne količine topline. Na taj način omogućeni su niski troškovi za grijanje i toplu vodu.
 • MAKSIMALAN KOMFOR
  Naši inovativni kondenzacijski plinski kotlovi osiguravaju najveći komfor grijanja kao i svu potrošnu toplu vodu koju trebate u svom domu.
 • MODULIRANI VISOKOUČINKOVITI KOTAO
  Daikin kondenzacijski plinski kotao ima napredan modularni upravljač. To automatski podešava koliko topline proizvodi kotao, te na taj načinu svom domu uvijek održavate temperaturu koju želite.
 • JEDNOSTAVNA UGRADNJA
  Naše opcijsko, prethodno sklopljeno B-pakiranje minimizira vrijeme ugradnja, što je sjajno za instalatera i vas. Uz malo dijelova, kotao je brže ugraditi i lakše servisirati.
 

Tehnologija kondenzacijskih kotlova

 

Daikin kondenzacijski kotlovi hlade dimni plin do točke na kojoj se para koju sadrže kondenzira. Energija koja se generira kondenzacijom koristi se kao energija za grijanje. Stoga je ovo dobro za okoliš kao i za vaš novčanik.

Dvostruki izmjenjivač topline

1. Pomoću prvog izmjenjivača topline, maksimalna učinkovitost postiže se kada grijete svoj dom kroz kondenzaciju dimnog plina

[Jedinstvena Daikin karakteristika]  
2. Prilikom proizvodnje tople vode učinkovitost je maksimizirana zahvaljujući kondenzaciji pomoću jedinstvenog drugog izmjenjivača

Jedinstven na tržištu: 
dvostruka kondenzacija, ne samo za grijanje već i za potrošnu toplu vodu rezultira u niskim pogonskim troškovima

 

POVEZANI PROIZVODI

 
 • Niskotemperaturne dizalice topline zrak-voda
 • Visokotemperaturne dizalice topline zrak-voda
 • Grijači tople vode i solarni sustav
 • ROTEX